Ôn thi chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

  28/06/2017    Lượt xem : 483

Chương trình ôn thi chứng chỉ IC3, GS4 được đào tạo theo khung quốc tế, dành cho mọi cá nhân có nhu nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp... và điều quan trọng là bổ sung hồ sơ thi công chức, bổ nhiệm chức vụ trong các cơ quan nhà nước, ngoài nhà nước t