Lớp học nghiệp vụ lễ tân, quản lý khách sạn nhà hàng ở Hà Nội

  05/07/2017    Lượt xem : 2652

Chương trình học nghiệp vụ lễ tân khách sạn, quản trị khách sạn nhà hàng, nghiệp vụ buồng phòng - lưu trú...được tổ chức theo Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Kết thúc khóa học bạn sẽ được cấp chứng ch