Ôn thi lấy chứng chỉ tiếng anh A1 A2 B1 B2 khung Châu Âu

  28/06/2017    Lượt xem : 572

Kết thúc khóa học, ôn - thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 06 bậc tham chiếu Châu Âu, bạn sẽ được cấp chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp do trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp (là một trong 10 trường được phép đào tạo và cấp chứng chỉ theo ​(Thông báo Kết luận số