Chương trình học đăng ký nhiều nhất

Dạy nấu ăn - Pha chế - Hệ sơ cấp ngắn hạn

Đào tạo Trung cấp - Cao đẳng nghề

Khách sạn - Nhà hàng, Cắm hoa - Cắt tỉa